VERBİS Desteği

Bildiğiniz üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanununun 16 ncı maddesi gereği,

Kişisel verileri işleyen, yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan firmalar, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS’e) kaydolmak zorundadır.

Bu kanunun yaptırımı ise 20.000 TL – 1.000.000 TL arasında bir idari para cezasıdır. Yıl sonuna (31.12.2019) kadar aşağıdaki adımları atmamız gerekmektedir.

Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında VERBİS sistemine kayıt yaptırıp “ekte talep edilen başlıklarda” veri girişleri yapmamız gerekiyor.

Bu konuyu daha detaylı öğrenmek adına Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile telefonda görüşüp öğrendiğimiz üzere;

• Yasaya uyum kapsamında, Web sitelerinden kayıt yapıp, başvuru formu elde edilmeli ve bu form kaşe imza yaptıktan sonra kuruma posta ile iletilmelidir.

• Sonrasında belirttiğimiz mail adresimize şifre ve kullanıcı adı iletilecektir.

• Devamında da ekteki forma göre bilgi girişi yapılacaktır.

• Verbis kullanıcısı belirlenip ve “irtibat kişisi” olarak atanmalıdır.

• Firmanızda  her hangi bir veri işleme varsa örneğin müşterinin veya tedarikçinin mail adresi, adresi, cep telefonu,

 • kimlik bilgileri
 • İletişim
 • lokasyon
 • özlük
 • huiyasi düşünce
 • felsefi inanç
 • kılık ve kıyafet
 • üyelikler
 • sağlık bilgileri
 • cinsel hayat
 • ceza geçmişi
 • biyometrik veriler
 • genetik veriler
 • diğer bilgilerkuki işlem
 • müşteri işlem
 • fiziksel mekan güvenliği
 • risk yönetimi
 • mesleki deneyim
 • pazarlama
 • görsel ve işitsel kayıtlar
 • ırk ve etnik köken …vb. gibi bilgilerin şirket bazında girişlerinin yapılması gerekmektedir.

• Söz konusu şirketlerinizde böyle bir veri işleme faaliyeti yoksa “veri işlenmemektedir” seçeneği ile bildirim yapılmalıdır.

• Belirlenen periyotlarda bildirimlere devam edilmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili uygun gördüğünüz kişi “veri sorumlusu” olarak tanımlanıp süreç takip edilmelidir.

 

aşağıda VERBİS kullanım klavuzu yer almaktadır.

 

VERBİS KULLANIM KLAVUZU‘NU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.