Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetleri kapsamında Kuruluşumuz;

Geleneksel işletmeler, imalat sanayileri, yüksek teknolojili sektörler ve proje bazlı şirketlerin faaliyetlerini doğru bir şekilde yürütmelerini sağlayacak çözümler sunar ve uygular. Danışmanlık Hizmetleri ve devamında eğitim hizmetlerimizle şirketlerde etkili sonuçlar alınmasını sağlamaktayız.

Yönetim Düzeyinde Danışmanlık

 • Bütçe Danışmanlığı
 • Strateji Danışmanlığı
 • Genel Kurul Yönetimi Danışmanlığı
 • Profesyonel Yönetim Kurulu Hizmetleri

Teknik ve Yatırım Danışmanlığı

 • Stratejik Planlama Danışmanlığı
 • Fizibilite Danışmanlığı
 • Proje Yönetimi

Muhasebe ve Finans Danışmanlıkları

 • Muhasebe Sistemleri Kurulum Hizmetleri
 • Maliyet Muhasebesi (Üretim Muhasebesi) Danışmanlığı
 • Tasarım Mühendislik Muhasebesi Danışmanlığı
 • Finansal Yönetim Danışmanlığı

BlockChain Danışmanlığı

ERP Danışmanlıkları

 • Kurumsal Kaynak Planlama ( ERP ) Danışmanlığı
 • ERP Program Kullanım Eğitimleri ( LOGO Sürümleri, Netsis, Mikro, Canias, Bilişim, Primavera, ROP, Zirve, ABAS, Luca ve Spesifik Programlar ) Şirketinizde ERP yazılımları sadece muhasebe departmanı tarafından kullanılan “muhasebe programı” halini almadan, yaptığınız yazılım yatırımının etkin olarak kullanılması şirketin geleceğinin anahtarıdır. Şirketler büyüdükçe üretilen bilginin niteliği ve miktarı da artar. Faaliyetlerin formlara, formların kayıtlara, kayıtların verilere, verilen raporlara ve raporların da karar alma mekanizmasına dönmesi için kullanılan en önemli araç ERP ‘lerdir. Bu yazılımlar; mizan, bilanço gibi statik tablolara ek olarak faaliyetlerin ölçülmesi için gereken bilgiyi derler. Böylece şirketinizi doğru bir şekilde okuyabilirsiniz. Ancak şirketinizin içinde hangi ERP olursa olsun, kullanıcıların davranışları ve yetkinlikleri bilgi yönetiminde etkilidir. ERP ile ilgili bir danışmanlık talebi aldığınızda, çalışmaların devamında çok yönlü tespitler, ihtiyaçlar ve fazlalıklar da ortaya çıkarılır. İş akışlarının doğru olmaması, kişilerin veya departmanların bilişim alt yapısının olmaması gibi pek çok konu gündeme gelir. Ancak ERP kullanımında mevcut bilişim alt yapısında ve mevcut personelle tüm disiplinler için ayrı ayrı konu başlıklarında çalışarak, video ve kitapçıklar oluşturularak  “ERP kullanım kılavuzu” üretilir ve şirket bilgi havuzuna veya insan kaynakları departmanına teslim edilir. Böylece ileride gelecek yeni pozisyon veya departmanlar için gereken bilgi önceden temin edilmiş olur.

ERP Eğitim & Danışmanlık

Şirketinizin tün departmanlarından sayısal veri toplayıp analiz ederek anlamlı kararlar almanızı sağlayacak yapılanma hizmetlerini vermekteyiz.

Danışmanlık talepleriniz için: yardim@ickontrol.net