Gümrükte ÖTV Teminatı Çözümü Bekleyen Mükelleflere Müjde!

Gümrükte ÖTV Teminatı Çözümü Bekleyen Mükelleflere Müjde!

İthalatçı firmaların Teminata Bağlı ÖTV’li ürünlerinde Teminat Çözümünü Takip Sayfası Açıldı

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) Sayılı Listedeki malları (petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizel vb.) ithal eden mükelleflerin, ithal ettikleri mallar için gümrük idaresince düzenlenen EK 11 bilgi formları ile vergi daireleri tarafından gümrük idaresine gönderilmek üzere düzenlenen EK 12 bilgi formlarını İnternet Vergi Dairesi (İNTVD) üzerinden görüntüleyebileceği ekranlar kullanıma açılmıştır.

 

EK 11 – EK 12 TEMİNAT ÇÖZÜM İŞLEMLERİ SORGULAMA EKRANI
1. Aşama
İnternet Vergi Dairesi ana sayfasında (https://intvrg.gib.gov.tr/) yer alan “Kullanıcı Girişi”
butonu kullanılarak sisteme giriş yapılır.
    2. Aşama:
Ekrana gelen “Kullanıcı Girişi” sayfasında yer alan Kullanıcı Kodu, Şifre ve Doğrulama Kodu
alanları doldurularak “Giriş” butonuna basılır.
3. Aşama:
Açılan ekranın “ÖTV İşlemleri” bölümünde yer alan “Ek 11 ve Ek 12 Sorgulama” butonu
tıklanır ve ardından ilgili sorgulama parametrelerinin girişi yapılır.

İlgili sorgu çalıştırıldıktan sonra gelen ekran, mükellefin ithal ettiği mallar için vermiş olduğu teminatı ve daha sonradan bu teminata ilişkin çözülen
teminatların toplamının gösterildiği özet bir tablodur. Mükellef bu tablo aracılığıyla hangi gümrük beyannamesinden ne kadar teminat çözdürmüş ne kadar daha
teminat çözdürebilir görüntüleyebilir.

Gelen ekranda “detay” butonu tıklandığında ilgili gümrük beyannamesine ilişkin Ek 11 bilgi formunda yer alan tüm bilgiler ile o gümrük beyannamesi
için düzenlenmiş tüm Ek 12 Bilgi formu verileri görüntülenmektedir.

İlgili ekran için hazırlanan kılavuza erişmek için  tıklayınız.

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı