Türkiye İstatistik Kurumu Verilerine Göre 2040 Yılında Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu Verilerine Göre 2040 Yılında Türkiye nüfusunun 100.331.000 kişiye ulaşması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, demografik yapıdaki göstergelerde, mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 80.810.000 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 86.907.000 kişiye, 2040 yılında ise 100.331.000 kişiye ulaşması bekleniyor.

Ülke nüfusun 2069 yılına kadar artış göstererek 107 milyon 664.000 kişiyle en yüksek değerine ulaşacağı belirten TÜİK verilerine göre, bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu 2080 yılında 107.101.000 kişi olacağı öngörülüyor.

Turkiye-istatistik-kurumu-verilerine-gore-2018-yılında-Turkiye

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılında, 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına kıyasla 68 ilin nüfusu artarken, 13 ilin nüfusu azalacak. En yüksek nüfusa sahip ilk beş il sıralamasında ise bir değişiklik olmayacak. Buna göre, 2023 yılında İstanbul 16.300.000 kişi, Ankara 6.100.000 kişi, İzmir 4.600.000 kişi, Bursa 3.200.000 kişi ve Antalya 2.700.000 kişilik nüfusa sahip olacak.

Açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre doğuşta beklenen yaşam süresi artış göstermektedir ve Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam etmektedir. Nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca yaşın 2018 yılında 32, 2023’te 33.5, 2040’da 38.5, 2060’ta 42.3, 2080’de ise 45 olması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Verilerine Göre yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının 2018 yılında %8.7, 2023’te %10.2, 2040’da %16.3, 2060’ta %22.6 ve 2080’de %5.6 olacağı öngörülüyor.

Çalışma çağında yer alan 15-64 yaş grubundaki nüfus oranının 2018 yılında %67.8, 2023’te %67.2, 2040’da %64.4, 2060’ta %60.4 ve 2080’de %58.7 olması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Verilerine Göre Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranının ise, 2018 yılında %23..5, 2023’te %22.6, 2040’da %19.3, 2060’ta %16.9 ve 2080’de %15.7 olacağı öngörülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Verilerine Göre elde edilen bu veriler ışında, firmaların veya organizasyonların uzun vadeli hedefleri, toplumsal yaş ortalamasıyla ilişkili ise stratejilerini TUİK verilerine göre revize etmeleri gerekmektedir.

Diğer yazılar için tıklayınız.

Kaynak: http://www.amerikaliturk.com/news/manset/113845-tuerkiyenin-nuefusu-2040ta-100-milyon-olacak/

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27587