Orta Doğu’nun 2023 Gündemi – Gıda ve Su Krizi

Orta Doğu’nun 2018 Gündemi – Gıda ve Su Krizi

Gıda ve Su KriziGlobal Food and Water Crises Research Programme at Future Directions International Araştırma Müdürü Mervyn Piesse tarafından 2018 yılına işaret edilerek yayınlanan rapora göre Orta doğu ülkelerinde (Türkiye de dahil olmakla birlikte) gıda ve su krizi yaşanması riski öngörülmüştür.2017 sonu ve 2018’in başından itibaren Ortadoğu’ya düşen yağış ve kar miktarı son derece düşük olmasından dolayı yiyecek ve su talebi artacaktır; Bununla birlikte, yenilikçi tedarik çözümleri ve önlemlerle atıkların verimliliğinin teşvik edilmesi, bölgenin gıda ve su kıtlığına girme riskinden kurtulmasını sağlayabilir.

Gıda ve Su Krizi

1* Tatlı suyun, buharlaşma, endüstri ve toprağın ozmos yoluyla suyu çekmesi gibi etmenlerle azalmasının yüzdesel olarak takip edildiği Aquasat kuruluşu bu yıl için sulardaki çekilme yüzdelerini grafikte de belirtmiştir.

Orta Doğu, 1950’lerden bu yana hızlı bir nüfus artışı yaşamış ve 2030 yılına kadar önemli bir demografik değişimden geçmesi beklenmektedir. Bu dönemde, nüfusun 2015 yılında 226,6 milyon iken 2030’da 491,6 milyona yani neredeyse iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir.

Bölgedeki ülkelerin akılcı çözümlere ağırlık vermemesi durumda en temel ihtiyaçlar olan su ve gıda kaynakları geri dönülemez bir duruma girme riskiyle karşı karşıyadır.

Gıda ve Su Krizi Araştırma Müdürü Mervyn Piesse
Gıda ve Su Krizi Araştırma Müdürü Mervyn Piesse
2* Mervyn Piesse

Future Directions International’daki Global Gıda ve Su Krizi Araştırma Programı Araştırma Müdürü Mervyn Piesse, Future Directions International’ın Global Food and Water Crises Research programının araştırma yöneticisi. Halen yürüttüğü araştırma projeleri, Güney Asya bölgesindeki gıda ve su güvenliği konularına odaklanıyor. Daha geniş anlamda, Hint Okyanusu bölgesindeki gıda ve su güvenliğinin araştırılması ve stratejik analizinden sorumludur.