Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020) (Güncel)

Değişen piyasa koşullarından dolayı teslim şekillerinde değişikliğe gidilmesi ihtiyacı doğmuştur.

ICC Uluslararası Ticaret Odası tarafından yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020)’nin, 2020 yılının başında yürürlüğe alınacağı belirtilmiştir.

Dış ticareti etkileyecek, tüm değişiklik yapılmış maddeler ve yeni düzenlemeleriyle birlikte Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020) 2019 yılı içerisinde herkesle paylaşılacaktır.

1936 yılından bu yana ICC – International Chamber of Commerce (UTO – Uluslararası Ticaret Odası) tarafından düzenlenip daha sonra farklı zaman dilimleriyle güncellenerek paylaşılan Teslim Şekilleri (Incoterms®), dış ticaret operasyonlarının olmazsa olmaz bir parçasına dönüşmüştür. Dış ticaretteki hukuksal boyutları çerçeveleriyle belirleyen bir araç olarak kullanılmaktadır. Mal veya hizmetlerin dış ticaret işlemleri aşamasında, sorunsuz ve her iki taraf için faydalı olacak ticaretin yapılması, ancak Teslim Şekilleri (Incoterms®) ‘nin günümüze uygun değişimi ile sağlanabilir.

Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020 hakkında olası tüm değişikliklerin önceden ICC – International Chamber of Commerce tarafından paylaşılacağını hatırlatmakta fayda var. Gümrük danışmanınız veya dış ticaret operasyonlarınız ile ilgilenen çalışanınız tarafından güncel bilginin takibinin yapıldığına da emin olmanız gerekmektedir; sahte belgeler veya sahte teslim şekilleri maddeleri nedeniyle uluslararası ticari uyuşmazlıklarla karşılamamaya dikkat edilmelidir.

 

Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020)’de yapılan değişiklikler neler?

Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020), geçmiş yıllardaki Incoterms versiyonlarında çalışan Batılı uzmanlarla birlikte bu çalışmada ilk defa Asyalı uzmanların da olduğu bir komite tarafından değerlendirilmektedir. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Çin Halk Cumhuriyetinden beş avukattan oluşan komite dış ticaretin teslim şekillerini bizler için şekillendirecek maddeler üzerinde çalışmaktadır. Incoterms® 2020 için tahmini lansman tarihinin bu yılın son çeyreğinde olması ve kısa süre sonra 1 Ocak 2020 tarihinde yayınlanması ön görülmektedir.

Incoterms Komitesinin, Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020) üzerinde yapmak istediği tüm değişiklikler zaman tasarrufu sağlayacak, basit ve yalın odaklı olmuştur. Ayrıca gereksiz kelimelerin ve kafa karışıklığına neden olabilecek cümlelerin kaldırılması amaçlanmıştır.

EXW ve DDP Kullanımı Terk Ediliyor

EXW teslim şekli sebebiyle ihracat gümrük işlemlerinin ithalatçılar tarafından yapılıyor olması ve tam aksinde kalan DDP teslim şeklinin de ihracatçılar tarafından yapılıyor olması, Avrupa Birliği Gümrük Kanunları maddelerine uymadığı için her iki terimin kaldırılması uygun görülmüştür. Terimlerin kaldırılmalarındaki ana hedef, lokal işlemleri içermeleridir.

EXW

EXW teslim şeklinde; ihracat gümrük işlemlerinin ithalatçı ve DDP teslim şeklinde de, ithalat gümrük işlemlerinin ihracatçı tarafından yapılıyor olması, yenilenen Avrupa Birliği Gümrük Kanunu’na (Customs Code of the European Union) da aykırı durumlar ortaya çıkarmaktadır. (Union Customs Code (UCC) (Articles 5 (12) and 158 to 187).) Söz konusu iki teslim şeklinin ortadan kaldırmanın hedefi, yerel operasyonları kapsamalarıdır. Bu iki ticari teslim şeklindeki; sorumluluk, risk ve maliyetlerin belirlenmesinde büyük farklar ortaya çıkacaktır.

FAS

FAS (FREE ALONGSIDE SHIP), dış ticaret işlemleri içerisinde az kullanılan bir teslim şeklidir. Genel olarak ihracata konu olan malların, satıcının malları belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen geminin doğrultusunda yüklemesi şeklidir. FCA gibi bir teslim şekli aynı işlemleri tüm taşıma türlerini kapsayacak şekilde şartlar koşabildiği için FAS teslim şekli gereksiz bir duruma düşmüştür. Gerçekçi bir açıdan yorumlanması gerekirse FAS sadece dökme (yığın) yüklerin ihracatı sırasında tercih edilmektedir. FAS teslim şekli sayesinde, gemiler rıhtım kısımlarına yanaştığı zaman teslimattaki sorumlulukların tamamı satıcı üzerindedir hükmü işimize yaramaktadır. FCA ve FAS teslim şekillerinde ihracata konu olan mallar zaten gemiye yüklenmesi için ilgili limana teslim edilmektedir. Bu nedenle, tüm taşıma türleri kapsamında FCA ile mantıksal fark olmayacağı için komite FAS teslim şeklinin kullanımına son verilmesini karar almıştır.

FCA

FCA teslim şeklinin güçlü yapısı sayesinde en çok tercih edilen teslim şekli (Incoterm) olarak dış ticarette yerini almaktadır. İhracatta gümrük beyannamesinin satıcı üzerinden tamamlanmasını (hazırlanmasını) kural olarak belirtmesi ve alıcı ülkede farklı adreslere teslimat kolaylığı sunması yani esnek yapısı sayesinde varlığını devam ettirecektir. Komite bu esnek yapından dolayıdır ki Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms® 2020) içerisinde, FCA’yı karayolu ve denizyolu olarak iki ayrı FCA teslim şekli olarak tasarlamayı düşünmektedir.

FOB ve CIF

Bu zamana kadar CIF ve FOB teslim şekillerinin sadece denizyolu taşımacılığında kullanılabileceği ve alternatif taşımacılık türlerinde ise FCA veya CIP kullanılabileceğinin belirtilmesi rağmen; FOB’nin önceki teslim şekilleri (Incoterms) kılavuzları aksine artık kesin bir şekilde denizyolu konteyner taşımacılık işlemlerinde kullanılması gerektiğini belirtecektir. Zamanla kullanım trendleri veya alandaki bilgi yetersizliği nedeniyle yanlış kullanımının yaygınlaşmasının önüne geçilmesi için bu tarz önlemler alınacağından komite uzmanları bahsetmektedir.

Yeni Teslim Şekli (Incoterm): CNI

Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms ® 2020) ile ihracat literatürüne yeni bir terim dahil olmuştur. Söz konusu CNI (Cost And Insurance) ile ihracata konu olan malın, üretici mal bedeli ve sigortası maliyetine dahil olacaktır. Yani mal bedeli ve alıcı ülkedeki varış limanındaki teslimat işlemine kadar ortaya çıkabilecek tüm riski kapsayan sigorta bedelini de ihracatçı tarafından üstlenilmesini belirten bir teslim şeklidir. Tüm masraflar doğrudan malın maliyetine yansıltılacak olup bunun sonucunda, daha ucuz nakliye, daha ekonomik sigortalama işlemleri söz konusu olacaktır.

DTP ve DPP

DDP’den doğan operasyonel aksaklıklar veya termin kayıpları nedeniyle komite yeni bir planlama yapmaktadır.
DTP (Delivered at Terminal Paid): Yürürlükte olan DDP’den farkı, konu olan malların terminal tanımına uygun yerlerde teslim edilmesidir.
DPP (Delivered at Place Padi): Hali hazırdaki DDP’nin tamamen aynısı olacak şekilde yürürlüğe alınacaktır. İthalat gümrük işlemleri tamamlanmış olarak, geriye kalan tüm risklerin hatta maliyetlerin hepsinin satıcının üstleneceği şekildir.

Neden İhtiyaç Duyuldu?

Her şey sürdürülebilir uluslararası ticareti sağlamak ve herkesin ticaretin getireceği refaha kavuşabilmesini sağlamak amacıyla çalışan komite; sadece kılavuz üzerinde çalışmamaktadır. Farklı konu başlıkları ile ilgilenen komite, taşıma (navlun) güvenliği, taşımacılık (nakliye) sigortası ve satış sözleşmeleri ile bağlantılı olabilecek tüm alt konular için çalışmaktadır. 1 Ocak 2020 gibi yakın bir tarihte karşılacağımız Teslim Şekilleri 2020 (Incoterms ® 2020) kılavuzu son zamanlarda yaşanan tüm değişimlerin yansıması olacaktır. Temel amaç herkesin üretim yapabildiği Dünya’da süreçleri basitleştirerek ticari ilişkileri iyileştirmektir.

Ancak tekrar hatırlatmak isteriz ki piyasanın bu kılavuza uyum sağlaması, anlaşılması ve bilgilerin tüm meslektaşlarımız ile uygulanabilir düzeye gelmesi zaman alacaktır.

Click here for the English version of the pdf document.