İç Kontrol Sisteminin Amacı – Faydaları

İç Kontrol Sisteminin Amacı – Faydaları İç Kontrolün Amaçları  5018 Sayılı Kanun’un 56. maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamak, Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini sağlamak, Karar oluşturmak … Devamını oku… İç Kontrol Sisteminin Amacı – Faydaları

İç Kontrol

İç kontrol ;

kurumların ve işletmelerin  hedeflerine ulaşması ve misyonlarını uygulamada önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi ve faaliyetlerin güvenilirliğinin sağlanması amacıyla uygulanan süreçlerin toplamıdır. Bu süreçlerin toplamına İç Kontrol Sistemi denir.

Devamını oku…İç Kontrol

İç Kontrol Rehberi

İç Kontrol Rehberi İç Kontrol Nedir? İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi İç Kontrol Sistemi Nerelerde Uygulanır? İç Kontrol Sistemi Nasıl uygulanır? İç Kontrol Sistemi Ne Değildir? İç Kontrol Sisteminin Amacı – Faydaları  ​5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik … Devamını oku… İç Kontrol Rehberi

İç Kontrol Nedir?

İç kontrol kurumların ve işletmelerin  hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu amaç için ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçlerin toplamıdır.

İç kontrol isminin verilmesinin sebebi şudur; organizasyonun kendi kendini denetleyebilir, hesap verebilir, şeffaf ve etkin olarak çalışmasını sağlayan, yetki, sorumluluk, politika, vizyon, misyon ve hedeflerle şekillenen, kontrol sistemidir. 

Devamını oku…İç Kontrol Nedir?

İç Kontrol Sistemi Ne Değildir?

İç Kontrol Bir Yönetim Modelidir:

İç Kontrol; kurum kültürünü, etik değerleri, personel performansını, kurumsal organizasyon yapısını, planlama ve programlama faaliyetlerini, vizyon ve misyon çerçevesinde stratejik amaçlar ve hedefler tesis edilmesini, kurumsal risklere yönelik kontrol faaliyetleri geliştirilmesini, kayıt ve dosyalama sistemini, kurum içi yatay ve dikey iletişim kanallarını, bilgi güvenliği politikalarını, raporlama sistemlerini ve iç denetimi içinde barındıran bir yönetim modelidir.

Devamını oku…İç Kontrol Sistemi Ne Değildir?

Show Buttons
Hide Buttons