Dünyada Makineleşme

Halihazırda gösterilen teknolojiyi uyarlayarak, otomasyon için teknik potansiyel ile etkinliklere harcanan zamanın yüzdesini değerlendirmek için ekonomiden 800’den fazla mesleğin ayrıntılı olarak çalışılmasıyla bu araştırma verileri elde edilmiştir. *

Sektöre göre otomasyon potansiyeli grafikteki gibidir. İlk üç sektör üretim olup diğer sektörler hizmet sektörüdür. Ağır sanayi olarak nitelendirilebilecek olan madencilik ve inşaat sektörlerinde otomasyon veya makineleşme oranı daha yüksektir. Hizmet olarak da  makineleşmeden çok otomasyon olarak ön plana çıkan sektör ise konaklama ve yeme içme sektörüdür. Bankacılık, sağlık, eğitim ve kamu hizmetleri de ülkelerin kamusal faydaları olmasından ötürü en geri kalmış sektörler oldukları söylenebilir.

Kaynak: public.tableau.com*