2023 Orta Doğu Risk Haritası

2019 Orta Doğu ve Kuzey Afrika, dünya toplam yüksek riskli sıcak noktalarının yarısına ev sahipliği yapıyor.

Dünyadaki aşırı tehlikeli bölgelerin neredeyse yarısı, İç Kontrol Net ekibine göre Orta Doğu’da bulunur.

Dünya çapında 35’ten fazla ülkesinin çatışma, siyasi kriz ve ekonomi verilerinin yer aldığı Damodaran verilerini sizin için derledik. Dünyanın her ülkesinde ve bölgesinde farklı riskler için tehdit seviyelerini, (şimdilik Ortadoğu için) ölçekledik ve 2019 Risk Haritası ‘nı oluşturduk. Kriminal suç, terör, korsanlık, adam kaçırma da dahil olmak üzere gibi denizcilik riskleri, siyasi manzaraya ilişkin riskler ve genel güvenlik riskleri tablonun verilerini oluşturmaktadır.

2019 yılı için ‘extreme’ güvenlik riski tahminleri haritada, Libya’nın büyük bir bölümü, tüm Suriye’nin güneyi ve Yemen de dahil olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yer almaktadır.

Irak’ın yaklaşık yarısı ve Filistin topraklarının çoğu kısmı da riskli bölge durumundadır. Bu ülkelerin hepsi aynı zamanda Lübnan ve İran ile birlikte ‘high’ olarak değerlendirilen Irak barında aşırı bir siyasi risk olarak kabul edilebilir.

 

Öte yandan, BAE’ye üye devletlerinin hepsinin düşük güvenlik riski kategorisinde Suudi Arabistan’ın Yemen sınırındaki güney bölgesi hariç), ülkemiz ve İran da dahil olmak üzere körfez bölgesini anakara Avrupa’nın çoğu güvenlik şartlarına denk olarak kabul edilebileceğini düşünüyoruz.

 

ABD, Rusya ve Çin tabloda yer almamasına rağmen,  “very low” ya da “low” olan Batı Avrupa’nın aksine, politik risk oranı bu büyük ülkelerde “medium” olarak kalmıştır.

 

Umman’dan Somali’ye kadar uzanan, Aden Körfezi’ni kapsayan, Arap yarımadasının doğu kıyıları, tüm Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde kalması sebebiyle, risk açısından dünyanın en sıcak noktalarından biridir.

 

2018’de dünya genelinde rapora konu olan vakalar; dünya genelinde %7, Amerika’da %39’a, Asya Pasifik’te %29’a, Sahra Altı Afrika’da  %24 oranında arttı.

 

Bununla birlikte, kaçırma olaylarının yüksek bir yüzdesi, terörist gruplar değil, daha ziyade suçlu olarak sınıflandırılanlar tarafından (% 25)  gerçekleştirilmiştir. En çok yabancı uyruklu vatandaş ve göçmen barından Amerika’da bu oran anormal derecede yüksek bir rakamla %28 olarak rapor edilmiştir.

 

Bölgesel haritalama verileri batı , danışmanlık firmalarının, analistlerin, batı ülkesi ise yüksek risk raporladığı, Irak ve İran, orta asya kaynaklı raporların ise daha düşük riskler içerdiği görülmektedir.

 

ABD, Rusya ve Çin arasındaki ticari açılımın ev sahipliği yaptığı  ve potansiyel olarak yeni bir küresel düzene öncülük eden orta doğu;  önümüzdeki yıl için ilk beş küresel riskini korumaya devam eder.