2022 Muhasebe Ücretleri

2022 Muhasebe Ücretleri

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve muhasebecilik  meslekleri için Ankara ile İstanbul illerine göre ücret ortalamaları 2022 de şu şekilde oldu;

2021 yılında 5-10 yıl ile beyanname ve ERP tecrübelerine sahip,   bir muhasebecinin ortalama ücreti 4500-5500 TL aralığında yer almaktaydı. 2022 yılında asgari ücretteki artış oranı ile birlikte bu ücretler asgari ücret bandında kaldı.

2022 Muhasebe Ücretleri

Pek çok firmada ücretlere bölümlere göre oransal yaklaşımla zam yapıldığı görülmüştür. Oranların ortalamasına bakıldığında %38-20 aralığında zam verilmiştir. Yani 2021 yılında 6000 TL ücretle çalışan muhasebe personelinin 2022 yılında maaş ortalaması 7000-8500 TL arasında değişmektedir.*

Pek çok çalışanın yıllara sari ücreti bu tutarların zaten üzerinde olup işe giriş çıkış (turn-over) durumlarından kaynaklı dalgalanmalar ortalamayı düşürmektedir.

Bağımlı çalışan mali müşavirlerin ise maaşları odanın belirlediği taban ücret hadlerine göre değerlendirilir. İstanbul’da ücret ortalamaları ülke ortalamalarının %10-%15 üzerinde seyretmektedir. Ulaşım, mesai saatleri, şirketteki görev ve sorumlulukların yoğunluğuna göre ücretlerde referans alınan parametreler iyi değerlendirilmelidir.

Muhasebe meslek elemanı veya mali müşavir; mesleki görevlerinin yanı sıra operasyonel görevleri, farklı departman görevlerini ve benzeri diğer görevleri de yerine getiriyor ise emek ücret dengesine dikkat edilmelidir.

Şirketler zam yaparken çoğu zaman pek çok sürecin yürütülmesine değil maaşlardaki oranlara bakmaktadır.  Çalışan; hangi departmanda olursa olsun,  farklı görevleri, o görevi yapacak başka biri varken isteyerek üzerine almamalı, hem mesleki emek kalitesini hem de ücret skalasını korumalıdır.

*Ücret aralıkları benzer pozisyonlarda çalışan 20 kişilik havuzdan elde edilmiştir. İl- firma – kişi bilgisi paylaşılamamaktadır.